Styrelsen

Pappers avd 14 Strömsbruk


Ordförande

Niklas Mattsson

e-post: Niklas.Mattsson@holmen.com

telefon: 0650-28928

Studieorganisatör/vise ordförande

Erik Viklund

e-post: Erik.Viklund@holmen.com

mobil: 072-7295755

tele arb: 0650-28949


Kassör/styrelseledamot

Hanna Nygårds

e-post: hanna.nygard@holmen.com

mobil:

Sekreterare/styrelseledamot

Erica Lundqvist

Erica.Lundqvist@holmen.com

mobil: 0738-369908

Styrelseledamot

Tomas Forslin

Tomas.Forslin@holmen.com

tele arb: 0650-28949


Huvudskyddsombud, Adjungerad /ledamotersättare

Margaretha Hamrin

Margareta.Hamrin@holmen.com

telefon: 0650-28911


Ledamotersättare

Christian Krantz

Patrik Krantz

Fredrik Norin