Släpvagnsinformation och regler

Vagninformation och regler


 • Denna vagn är avsedd att användas för Pappers Avd 14 medlemmar upp till 75 år.
 • Vagnen bokas i en almanacka utanför fackexpeditionen.

När du bokar vagnen skriv namn, mellan vilka tider, hur många timmar du har bokat. Nyckel och vagn-lås sitter på draget, adapter sitter i vagn-kontakten.

 • Får under inga omständigheter lånas ut i andra hand.

Den som bokat vagnen skall själv vara med när den används.

 • Uppställningsplats.

Vagnen finns parkerad i pappsalskällaren(under lamineringen).

Man kommer in dit genom att dra sitt eget inpasseringskort i kortläsaren utanför.

Man ansvarar för att porten är stängd efter man har varit där!

Man får bara vistas i området där vagnen står, eftersom det är larmade områden!

Man får under inga omständigheter köra in med bilen innanför porten, utan man backar till porten och sedan drar man vagnen till och från bilen!

 • Man ansvarar själv för att kontrollera att vagnen är schyst innan användning.

Detta för att slippa oklarheter över vem eller vad som har orsakat ett eventuellt fel. Upptäcker man ett fel så skall detta dokumenteras och meddelas till vagnansvarig* innan man åker iväg med vagnen.

 • Varje medlem har 250 timmar/år att boka upp vagnen.

För att alla skall kunna utnyttja vagnen när man behöver den så uppskattas det om man planerar ungefärlig tid man skall bruka den. Har man använt vagnen mer än 250 timmar/år så är det företrädesrätt som gäller. Annars gäller först till kvarn.

 • Vid långtidsbokning så skall vagnen bokas i god tid.

Vid fjällresor så skall vagnen helst bokas innan jul, för att slippa problem vid dubbelbokningar. Detta för att kunna bestämma sig för bokning av fjällstugor.

 • Vid storhelgsstopp så måste man hämta vagnen innan fabriken slår igen.

Är ni flera som skall använda vagnen under storhelgsstopp så får ni tillsammans komma överrens om hur växling av vagnen skall ske.

 • Vagnen är Helförsäkrad hos Folksam, här är villkoren som gäller.


Brand: 1 200 kr.


Stöld: 1 500 kr. Lämnas släpvagnen obevakad ska den vara låst med av oss godkänt lås, annars ökar självrisken med 1 000 kr.


Glas: 35 % av kostnaden, lägst 500 kr.


Rättsskydd: 20 % av kostnaden, men lägst 1 500 kr.


Vagnskada: 1 500 eller 3 000 kr. Om fordonets däck inte uppfyller krav enligt författningar och föreskrifter, som till exempel mönsterdjup och säsongsdäck, höjs självrisken med 3 000 kr


 • Totalvikt Släpvagn.       Lastvikt Släpvagn.                   Flakmått.

         1000kg.                          620kg.                                  185x445cm.


 • Självklart lämnar man tillbaka vagnen i det skick man tog den

Om något har gått sönder så skall detta meddelas så fort som möjligt till vagnansvarig* och man blir ekonomiskt ersättningsskyldig för skador som man har åstadkommit.


 • När du lämnar tillbaka vagnen:

-Spola av vagnen vid behov. Det finns vattenslang i källaren. Även hink, svamp och borste finns om det skulle behövas.

-Glöm inte att sätta tillbaka lås och nyckel på draget och se till så adaptern sitter på kontakten.


 • Dessa regler är riktlinjer över hur vi vill att vagnen skall bokas och hanteras. Glöm inte att detta är en förmån för oss medlemmar och vi hoppas att vi i slutänden bokar och använder vagnen med sunt förnuft för allas trevnad J

                                                                       

*Vagnansvarig: Nikolaj Krom