ATK information

ATK-valet inom Pappers avtalsområde på Iggesund Paperboard Strömsbruk

 

Regelverket för ATK, innebär i korthet att den anställde väljer om avsättningen ska användas som ledig tid, kontant utbetalning eller som en pensionsavsättning. Vid val av pensionsavsättning ska arbetsgivaren inbetala det avsatta beloppet samt tillföra ytterligare 28 % av det för pensionspremie avsatta beloppet till Fora.


Om en anställd väljer ledig tid eller kontant utbetalning räknas detta som utbetald bruttolön och beloppet ska då inkluderas i det pensionsförmedlande underlaget för beräkning av premien för Avtalspension SAF-LO, kallad ASL. Väljer den anställde istället att ta ut avsättningen som pensionspremie räknas detta inte som utbetald bruttolön. 


Om anställd vid ATK-val väljer pensionsavsättning skall arbetsgivaren rapportera in enligt följande:

  • Yngre än 25 år: Avsättningen jämte en uppräkning på 28 % av det avsatta beloppet.
  • 25 år eller äldre med en pensionsförmedlande lön på 7,5 inkomstbasbelopp eller mindre: Avsättningen jämte en uppräkning på 33 % av det avsatta beloppet.
  • 25 år eller äldre med en pensionsförmedlande lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp: Avsättningen jämte en uppräkning på 58 % av det avsatta beloppet.


Inkomstbasbelopp för 2017 är av staten fastställt till 61 550 kr.

7,5 inkomstbasbelopp x 61 550= 461 625 kr.


Exempel: Vi antar att det avsatta beloppet till ATK är 1000 kr.

Anställd som inte fyllt 25 år: Avsättningen jämte en uppräkning på 28 % av det avsatta beloppet. 28 % av 1000 kr är 280 kr. Företaget betalar totalt in 1280 kr.

 

Anställd som är 25 år eller äldre med en pensionsförmedlande lön på 7,5 inkomstbasbelopp eller mindre: Avsättningen jämte en uppräkning på 33 % av det avsatta beloppet. 33 % av 1000 kr = 330 kr. Företaget betalar totalt in 1330 kr.


Anställd som är 25 år eller äldre med en pensionsförmedlande lön på 7,5 inkomstbasbelopp eller mer: Avsättningen jämte en uppräkning på 58 % av det avsatta beloppet. 58 % av 1000 kr = 580 kr. Företaget betalar totalt in 1580 kr.


När du loggar in i HR systemet och går till funktionen ATK-val Iggesund, ser du det belopp DU har att ta ställning till.