Aktuellt/info

¤Översyn av skiftschema.

Efter enkäten så kom det fram att majoriteten vill ha ett nytt skiftschema på Bm/Ebh.

Företaget har sagt upp nuvarande schema.

På dagens styrelsemöte så beslutade vi att tillsätta en arbetsgrupp med minst en operatör från varje skiftlag.

Målsättningen är att ha ett nytt schema från 1/1-2022.

Diskutera på skiftlaget och ta fram en person som sitter med i arbetsgruppen och för skiftlagets talan.
¤ Medlemsskap i tandkassan ingår för dig som är medlem i Pappers avdelning 14. Läs mer under fliken Försäkringar/Tandkassan


¤ Diagnosförsäkring från den 1 januari 2021


Från den 1 januari 2021 förändras Diagnosförsäkringen, diagnoskapitalet blir då 25 000 kr i den försäkring som förbundet betalar för.


Avdelningen har möjlighet att teckna upp diagnoskapitalet med ytterligare 25 000 kr till totalt 50 000 kr. Detta kostar avdelningen 25 kr/yrkesverksam medlem/månad.


Förbundet har nu gjort upp med Folksam att alla medlemmar kan teckna upp diagnoskapitalet med ytterligare 25 000 kr till totalt 50 000 kr eller 75 000 kr. Detta kostar medlemmen 30 kr/månad.


                           • Tecknar den enskilde upp sig och avdelningen också gjort det blir                                          diagnoskapitalet 75 000 kr.


                           • Tecknar den enskilde upp sig och avdelningen ej gjort det blir                                                diagnoskapitalet 50 000 kr.


                           • Tecknar varken medlem eller avdelning upp sig blir diagnoskapitalet                                      25 000 kr.


Detta innebär att alla medlemmar får möjlighet att teckna upp diagnoskapitalet enskilt. Under hösten kommer det gå ut ett brev från Folksam med information samt erbjudande om detta. Från den 1 januari 2021 kommer alla nya medlemmar få detta erbjudande, samt andra erbjudande från Folksam.